Ağır Rack Sistemi

Ağır Yük RAFLARI

Ağır Rack Sistemler; paletli yada ağır yüklerinizin taşınmasında kullanılan bir sistemdir. Herbir rafta 6000 kg. ve üzeri yük taşıtabilirisiniz. Profil kesitleri taşınacak yükün ağırlığına göre tercih edilmelidir. Ağır rack raf sistemlerinde ayaklar saç büküm olup, traversler kutu profil, CC profil yada I profil olabilmektedir. Ağır rack raf sistemleri optimum alan kullanımını saglamayı hedefleyerek standart palet ölçülerine göre imal edilmektedir ancak , bu sistemler müşteri ve proje ihtiyaçına göre değişiklik gösterilerek farklı boyutlarında imal edilmektedir.

Ağır yük raf sisteminde raflar standart ebatlara sahiptir. Bu nedenle de kolayca sökülüp yeniden kurulabilir ve demontajı kolaydır. Tamamen demonte geçme tırnaklarla kurulumu yapılan bir raf sistemidir. Ayaklar, travers ve raf tablaları bir arada kullanılarak kurulur. Ağır yük raf üniteleri yan yana kurulduğunda ortada kalan ünitenin ayağı her iki yandaki üniteye bağlıdır. Bu şekliyle ağır yük raf sistemlerinin yeri değiştirilmek istendiğinde ihtiyaca göre sıkıntı çekmeden taşınabilir. Bu avantajı sayesinde ağır rack raf sistemleri genellikle sanayi alanlarında daha çok tercih edilen sistemlerdendir.